100 spôsobov ako ušetriť


ZÁKLANDÉ INFORMÁCIE

02.02.2011 15:59

Poistenie chirurgického zákroku (operácie)

Poistenie chirurgického zákroku je populárne poistenie, ktoré ide dojednať väčšinou k životnému poisteniu ako doplnok. Zmyslom tohto poistenia je pomôcť človeku uhradiť finančné náklady spojené s operáciou, hospitalizáciou v nemocnici, prípadne vykryť zníženie príjmu v dôsledku práceneschopnosti. V...

—————

02.02.2011 11:19

Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti

Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti v niektorých poisťovniach nazývané aj poistenie ušlého zárobky je jedno z doplnkových poistení, ktoré si človek môže dojednať v rámci životného poistenia. Jeho zmyslom je pomôcť vykryť človeku znížený príjem v dôsledku liečenia či už choroby alebo úrazu....

—————

01.02.2011 17:33

Poistenie oslobodenie od platenia

Poistenie oslobodenie od platenia je jedno z najpopulárnejších poistení, ktoré poisťovne predávajú. Najčastejšie si ho ľudia dávajú ku kapitálovemu alebo investičnému životnému poisteniu. Jeho podstatou je, že ak človek stratí schopnosť pracovať, tak poisťovňa bude za neho platiť celú zmluvu. Teda...

—————

01.02.2011 14:11

Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poistenie invalidity si väčšinou človek môže dojednať v rámci životných produktov. Toto poistenie pomáha ľuďom v najtažších situáciach v živote, keď sa následkom úrazu alebo choroby stanú plne invalidní. Pod plnou invaliditou rozumieme invaliditu človeka, ktorý stratil schopnosť pracovať o viac ako...

—————

01.02.2011 13:04

Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu

Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Zmyslom tochto poistenia je nahradiť klientovi náklady spojené s pobytom v nemocnici. V dnešnej dobe stav slovenského zdravotníctva nie je na veľmi vysokej úrovni. Na podobnej úrovni je aj štandard, ktorý...

—————

31.01.2011 16:54

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu je jednou zo zložiek úrazového poistenia. Pod pojmom trvalý následok rozumieme taký následok, ktorý sa už nemôže zlepšiť a človek s ním bude musieť žiť až do konca života napríklad: strata končatiny, jazva, znížená pohyblivosť, ochrnutie atď. Zmyslom tohto...

—————

31.01.2011 10:25

Poistenie denného odškodného následkom úrazu

Poistenie denného odškodného následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Vzniklo preto, lebo s úrazom (ktorý neskončí smrťou) sa znižuje príjem človeka. Súvisí to najmä s tým, že človek po úraze nemôže ihneď nastúpiť do práce, lebo sa musí liečiť. Je teda práceneschopný(na PN-ke). Keď...

—————

31.01.2011 09:51

Poistenie smrti následkom úrazu

Poistenie smrti následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Poistnou udalosťou je úmrtie v dôsledku úrazu, či už ihneď na mieste úrazu alebo až po nejakom čase na následky úrazu  napr. do jedného roka. V tom prípade, poisťovňa musí vyplatiť osobe uvedenej v...

—————

31.01.2011 09:26

Čo je to úrazové poistenie

Už z názvu je jasné na čo sa úrazové poistenia vzťahuje - na úraz. Teda kryje riziko úrazu. Neznamená to však, že človeku pomôže, aby sa mu úraz nestal. Zabezpečí mu však, aby finačné dôsledky, ktoré úraz prináša (napr. dočasné zníženie príjmu alebo dodatočné náklady) ho vo veľkej miere...

—————

19.01.2011 22:38

Čo je to poistenie kritických chorôb

Poistenie kritických chorôb je jedno z najpopulárnejších poistení na trhu. V poslednom období o neho rastie záujem z dôvodu, že takmer každý vo svojom okolí má niekoho, kto trpí alebo trpel nejakou vážnou (kritickou) chorobou. Dokonca štatistiky hovoria, že dnes má človek vyššiu šancu, že...

—————