100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to úrazové poistenie

31.01.2011 09:26

Už z názvu je jasné na čo sa úrazové poistenia vzťahuje - na úraz. Teda kryje riziko úrazu. Neznamená to však, že človeku pomôže, aby sa mu úraz nestal. Zabezpečí mu však, aby finačné dôsledky, ktoré úraz prináša (napr. dočasné zníženie príjmu alebo dodatočné náklady) ho vo veľkej miere nepostihli.

Úrazové poistenie sa skladá z viacerých častí:

  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalé následky úrazu
  • Denné odškodné následkom úrazu
  • Telesné poškodenie následkom úrazu
  • Denné odškodné za pobyt v nemocnici

Tieto jednotlivé časti úrazového poistenia si človek môže zakúpiť buď ako balík alebo jednotlivo podľa vlastného výberu. Závisí to od daného produktu, ktorý poisťovňa má vo svojom portfóliu. To znamená, že v niekotých poisťovniach človek musí mať všetky tieto časti úrazového poistenia a v iných poisťovniach si môže vybrať, čo v rámci úrazového poistenia chce alebo preferuje.

Úrazové poistenie si človek môže dojednať na určité obdobie. Štandardne minimálne na jeden  rok. Trvanie zmluvy (poistná doba) môže byť aj niekoľko desiatok rokov, v závislosti od toho ako si človek zvolí. Niektoré poisťovne dnes prinášajú aj úrazové poistenie na krátke odbobie napr. na 30 dní.

Ďalšie informácie:

Čo je to investičné životné poistenie?

Čo je to rizikové životné poistenie

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie denného odškodného následkom úrazu

Poistenie oslobodenie od platenia

—————

Späť