100 spôsobov ako ušetriť


ŽIVOTNÉ POISTENIE

Životné poistenia je jeden zo základných nástrojov ako si udržať životný štandard v situáciach, ktoré znižujú príjem človeka alebo mu spôsobujú nečakané výdavky. Môžu ho poskytovať iba životné alebo univerzálne poisťovne, ktoré majú na to licenciu ministerstva financií. Každá životná poisťovňa sa musí riadiť zákonom o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z. Na Slovensku životné poistenie môžu poskytovať tieto spoločnosti:

 1. Allianz Slovenská poisťovňa
 2. Aegon životná poisťovňa, a. s.
 3. Metlife Amslico 
 4. AXA životní pojišťovna a.s.,
 5. ČSOB Poisťovňa a.s.
 6. Generali Slovensko
 7. ING životná poisťovňa a. s.
 8. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 9. Kooperativa
 10. Groupama životná poisťovňa a. s.
 11. Poisťovňa posťovej banky, a. s.
 12. Union poisťovňa, a.s.
 13. UNIQA poisťovňa, a.s.
 14. Wüstenrot poisťovňa, a.s 
 15. ERGO životná poisťovňa, a.s.
 16. Deutscher ring
 17. VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s

V rámci životného poistenia rozoznávame tri základné typy:

1. Kapitálové životné poistenie

2. Investičné životné poistenie

3. Rizikové životné poistenie

Ďalšie informácie:
Čo je to kapitálové životné poistenie?
Čo je to investičné životné poistenie?
Čo je to rizikové životné poistenie
Čo je to úrazové poistenie
Poistenie denného odškodného následkom úrazu
Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu
Poistenie trvalých následkov úrazu
Poistenie smrti následkom úrazu
Čo je to poistenie kritických chorôb
Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu
Poistenie oslobodenie od platenia