100 spôsobov ako ušetriť


POISŤOVNE

Allianz Slovenská poisťovňa

Allianz Slovenská poisťovňa
Allianz Slovenská poisťovňa vznikla 1. 1. 2003 zlúčením dvoch spoločností Allianz a Slovenskej poisťovne. Toto zlúčenie evidentne pomohlo obom poisťovniam, lebo sa zlúčil zahraničny kapitál s najväčším poistným kmeňom na trhu. Po tomto spojení Allianz Slovenská poisťovňa zaujala pozíciu lídra...

—————

Generali Slovensko

Generali Slovensko
  1. októbra 2008 vznikla spoločnosť Generali Slovensko zlúčením dvoch spoločností, ktoré mali rovnakého vlastníka a súčastne pôsobili na slovenskom trhu a to Česká poisťovňa - Slovensko a Generali. Týmto spojením sa vytvorila firma, ktorá dokonalé pozná lokálne pomery a zároveň má zahraničné...

—————

Kooperativa

Kooperativa
Kooperatíva, člen skupiny Vienna Insurance Group je firma s druhým najväčším podieľom na poistnom trhu. Na Slovensku pôsobí od roku 1990 a venuje sa poskytovaniu služieb v oblasti životného a majetkového poistenia. Jej úspech je korunovaný viacerými ocenenia či už Zlatá minca alebo Trend poisťovňa...

—————

Metlife Amslico

Metlife Amslico
Metlife Amslico je spoločnosť, ktorá úspešne pôsobí na trhu poistenia od roku 1995. Zameriava sa výlučne len na životné poistenie. Za obdobie 15 rokov získala veľké množstvo klientov a vybudovala si viac ako 12%-ný podieľ na trhu životného poistenia. V roku 2010 jej materskú spoločnosť Alico...

—————

ING životná poisťovňa a. s.

ING životná poisťovňa a. s.
  ING životná poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Zaoberá sa výlučne životným poistením. Ako prvá spoločnosť z pomedzi všetkých životných poisťovní na Slovensku prišla s produktom investičného životného poistenia. V dnešnej dobe ING životná poisťovňa...

—————

Aegon životná poisťovňa, a. s.

Aegon životná poisťovňa, a. s.
Od júna 2003 na Slovensku pôsobí firma Aegon prostredníctvom pobočky, ktorú založila spoločnosť Aegon Levensverzekering N.V. V roku 2006 sa transformovala na Aegon životnú poisťovňu, a. s., ktorá sa zaoberá výlučne životným poistením. V rámci svojho portfólia produktov má...

—————

AXA životní pojišťovna a.s.,

AXA životní pojišťovna a.s.,
V roku 2006 prišla na Slovensko rozvíjať svoje podnikanie spoločnosť AXA prostrednítvom pobočky zahraničnej poisťovne z iného členského štátu. AXA životní pojišťovna sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti životného poistenia. Kvalitou svojich produktov si získava mnohých klientov....

—————

Groupama životná poisťovňa a. s.

Groupama životná poisťovňa a. s.
Jednou s mladších spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu je Groupama životná poisťovňa a. s. Táto spoločnosť podniká v oblasti životného poistenia od roku 2003. V rámci jej portfólia produktov nájdeme kapitálové, investičné ale aj rizikové životné...

—————

Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Poisťovňa posťovej banky, a. s.
Poisťovňa poštovej banky patrí medzi poisťovne, ktoré už dlhší čas pôsobia na slovenskom trhu. Svoju činnosť začala v roku 1996, kedy jej bola udelená licenicia. Do roku 2008 bola známa pod názvom Poisťovňa TATRA. Práve v roku 2008 sa Poštová banka stala 100 %-ným vlastníkom...

—————

Rapid life životná poisťovňa, a.s

Rapid life životná poisťovňa, a.s
V roku 1995 Rapid life životná poisťovňa získala licenciu ministerstva financií ako prvá špecializovaná životná poisťovňa. Takže v tomto momente pôsobí na na slobenskom trhu už viac ako 15 rokov. V rámci svojho produktové portfólia má kapitálové a úrazové poistenie.  Základné...

—————