100 spôsobov ako ušetriť


Kooperativa

Kooperativa

Kooperatíva, člen skupiny Vienna Insurance Group je firma s druhým najväčším podieľom na poistnom trhu. Na Slovensku pôsobí od roku 1990 a venuje sa poskytovaniu služieb v oblasti životného a majetkového poistenia. Jej úspech je korunovaný viacerými ocenenia či už Zlatá minca alebo Trend poisťovňa roka. V roku 2010 v rámci súťaže Zlatá minca získala 3. miesta v kategórii poistenie nehnuteľností.

Základné údaje:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

Štefanovičová 4

816 23 Bratislava

Člen finačnej skupiny:

Vienna Insurance Group

Infolinka:

0800 120 000

E-mail:

 

Zameranie:

životné a majetkové poistenie

Zoznam produktov:

životné poistenie Variant kapitál, Konto Kapitál, Kombinované životné poistenie, Ľahká budúcnosť, Garant kapitál plus, Kapitál Istota, Venové poistenie, Štipendijné poistenie, Zlatá brána, Dukátik, Dôchodok plus, Variant sporo, Garant index istota, Garant istota plus, Index istota, Súccess Absolute, Variant profit, Krédo, Permanent, Poistenie dlžníka úveru, úrazové poistenie, povinné zmluvné poistenie, havaríjne poistenie Eurokasko,  poistenie majetku Bezstarostný domov, poistenie budov, poistenie domácnosti, poistenie podnikateľov,  cestovné poistenie Assist Card, Eurotravel, Celoročné poistenie liečebných nákladov,