100 spôsobov ako ušetriť


Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je jedna zo základných foriem financovania bývania. Stavebné sporenie môže poskytovať len špecializovaná banka, ktorá sa nazýva stavebná sporiteľňa a má povelenie ministerstvá financií. Každá stavebná sporiteľňa sa musí riadiť podľa zákona o stavebnom sporení č. 310/1992. Na Slovensku máme tri stavebné sporiteľne:

  • Prvá stavebná sporiteľňa
  • Wustenrot stavebná sporiteľňa
  • ČSOB stavebná sporiteľňa

Stavebný sporiteľ je spoločenstvo vlastníkov bytov, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila alebo v prospech nej bola uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Princípom stavebného sporenia je, že klient si sporí na bývanie a po splnení podmienok má právny nárok na výhodný stavebný úver. Štát tuto formu na zabezpečenie bývania v súčastnosti zvýhodňuje štátnou prémiou. Okrem štátnej prémie má stavebné sporenie aj iné výhody.

Výhody stavebného sporenia:
  • štátna prémia
  • úročenie vkladov pevnou úrokovou sazdbou
  • vklady sú chránené Fondom na ochranu vkladov
  • po 6 rokoch sporenia, sa nesporené peniaze môžu použiť na čokoľvek
  • možnosť získať výhodný stavebný úver
  • predčastné zplatenie stavebného úveru
Ďalšie informácie:

Ako funguje stavebné sporenie

Na čo sa môže použiť stavebné sporenie

Čo je to štátna prémia

Čo je to pridelenie cieľovej sumy

Čo je to hodnotiace číslo

Čo je to cieľová suma

Čo je stavebný úver

Čo je medziúver

Ako sa vypočítava hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo vo Wustenrot stavebnej sporiteľni

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)