100 spôsobov ako ušetriť


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

04.01.2011 11:32

Ako funguje stavebné sporenie

Stavebné sporenie funguje na základe zmluvy medzi stavebnou sporiteľňou a stavebným sporiteľom (klientom). Stavebný sporiteľ, si pri uzatváraní zmluvy stanovuje cieľovú sumu, ktorú bude potrebovať na financovanie bývania. Cieľová suma sa skladá z dvoch častí: 1. vklady sporiteľa + štátna prémia 2....

—————

04.01.2011 11:51

Čo je stavebný úver

Stavebný úver je úver, ktorý má slúžiť na finacovanie bývania či už rekonštrukcie alebo nadobudnutia(kúpa či postavenie). Jeho použitie treba patrične zdokladovať. Nárok  na stavený úver má každý sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené v zmluve o stavebnom sporeni. Medzi základné podmienky...

—————

04.01.2011 13:58

Čo je medziúver

Medziúver je ďalšia možnosť ako získať peniaze od stavebnej sporiteľne. Medziúvery, niekedy nazývané aj preklenovacie úvery, slúžia na urýchlenie financovania bývania pokiaľ klient ešte nesplnil podmienky na získanie stavebného úveru(pridelenie cieľovej sumy). Každá sporiteľna si sama...

—————

04.01.2011 14:45

Čo je to cieľová suma

Cieľová suma je čiastka, ktorú si určuje každý sporiteľ pri podpise zmluvy. Skladá sa z viacerých zložiek: z vkladov sporiteľa z úrokov z vkladov sporiteľa zo získaných štátnych prémii zo stavebného úveru Pre klienta to znamená, že cieľová suma predstavuje sumu prostriedkov, ktoré...

—————

04.01.2011 22:33

Čo je to štátna prémia

Štátna prémia je spôsob ako štát podporuje výstavbu v Slovenskej republike. Je to suma peňazí, na ktorú majú nárok len stavebný sporitelia po splnení podmienok daných  štátom. Základná podmienka je, že ak chce klient v danom roku získať štátnu prémiu, musí počas roka vložiť peniaze na účet...

—————

04.01.2011 23:02

Na čo sa môže použiť stavebné sporenie

Stavebné sporenie slúži hlavne na financovanie bývania. Avšak niektorý ho využívajú len na výhodné zhodnocovanie peňazí. To preto, že po 6 rokoch šetrenia, môže klient, v prípade že si neberie stavebný úver, použiť peniaze zo stavebného sporenia na čokoľvek. Teda nemusí sa jednať len o financovanie...

—————

06.01.2011 14:22

Čo je to hodnotiace číslo

 Hodnotiace číslo v rámci stavebného sporenia predstavuje ukazovateľ, ktorý zabezpečuje spravodlivosť všetkým sporiteľom  na získanie stavebného úveru. Má priamy vplyv na pridelenie cieľovej sumy. Okrem toho v niektorých sporiteľniach slúži aj na určenie výšky niektorých poplatkov. Jeho...

—————

06.01.2011 15:16

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo vo Wustenrot stavebnej sporiteľni

 Pre každú zmluvu Wustenrot stavebná sporiteľna vypočítava hodnotiace číslo každý štvrťrok. Toto hodnotiace číslo sa vypočítava percentuálny pomerom spočítaných zostatkov nasporenej sumy zistených v jednotlivých prepočítacích dňoch k cieľovej sume, ktorý sa prenásobí príslušnými hodnotiacimi...

—————

06.01.2011 15:51

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)

 Hodnotiace číslo každej zmluvy sa vyrátava každý mesiac.Vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu: úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov     k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom...

—————

06.01.2011 16:21

Ako sa vypočítava hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni

 Hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni sa vypočítava k poslednému dňu každého mesiaca. Spravidla sa vypočíta ako súčet prírastkov podielov nasporenej sumy a cieľovej sumy ku dňu výpočtu. Prírastok ku dňu výpočtu = nasporená suma/cieľová suma. Hodnotiace číslo = súčet prírastkov za...

—————