100 spôsobov ako ušetriť


Ako sa vypočítava hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni

06.01.2011 16:21

 Hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni sa vypočítava k poslednému dňu každého mesiaca. Spravidla sa vypočíta ako súčet prírastkov podielov nasporenej sumy a cieľovej sumy ku dňu výpočtu.


Prírastok ku dňu výpočtu = nasporená suma/cieľová suma.
Hodnotiace číslo = súčet prírastkov za dni výpočtu.
 

—————

Späť