100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to cieľová suma

04.01.2011 14:45

Cieľová suma je čiastka, ktorú si určuje každý sporiteľ pri podpise zmluvy. Skladá sa z viacerých zložiek:

  1. z vkladov sporiteľa
  2. z úrokov z vkladov sporiteľa
  3. zo získaných štátnych prémii
  4. zo stavebného úveru

Pre klienta to znamená, že cieľová suma predstavuje sumu prostriedkov, ktoré bude potrebovať na finacovanie nehnuteľnosti. Kedykoľvek si klient môže cieľovú sumu zvýšiť prípadne znížiť. Od výšky cieľovej sumy sa odvíja poplatok za uzatvorenie zmluvy. Čím vyššia cieľová suma, tým vyšší poplatok. V súčastnosti vo väčšine sporiteľní je poplatok za uzatvorenie zmluvy na úrovni 1% z cieľovej sumy. Preto je dôležité, aby sa klient rozhodol akú cieľovú sumu bude skutočne potrebovať. V prípade, že klient pri finacovaní svojho bývania nebude potrebovať stavebný úver a stavebné sporenie berie len ako spôsob výhodného zhodnocovania peňazí, mal by si cieľovú sumu nadstaviť ako súčet:

  1. všetkých plánovaných vkladov
  2. všetkých štátných prémii
  3. všetkých pripísaných úrokov

V tomto prípade je zbytočné si cieľovú sumu navyšovať o hodnotu stavebného úveru, keď si ho klient neplánuje zobrať. Treba to však veľmi dobre zrátať, lebo platí pravidlo, že klient nemôže mať viacej peňazí na účte stavebného sporenia ako má stanovenú cieľovú sumu.

—————

Späť