100 spôsobov ako ušetriť


Ako sa vypočíta hodnotiace číslo v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)

06.01.2011 15:51

 Hodnotiace číslo každej zmluvy sa vyrátava každý mesiac.Vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu:

  • úrokov dosiahnutých z vkladov,
  • úrokov zo štátnej prémie a
  • úrokov z iných pripísaných zdrojov

    k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu.

Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy.

Faktor hodnotiaceho čísla závisí od úročenia vkladu, ktorý je na zmluve. Ná základe toho je určený:

  1. pri úročení nasporenej sumy 3 % ročne:

pri štandardnej tarife                          1,4
pri pomalej tarife                                1,0
pri rýchlej tarife                                 2,3
pri tarife junior extra                           0,85

  2.  Pri úročení nasporenej sumy 2 % ročne:    

pri štandardnej tarife                           2,1
pri pomalej tarife                                 1,5
pri rýchlej tarife                                  3,5
pri junior extra tarife                            1,3

  3. Pri úročení nasporenej sumy 0,1% ročne:

pri úverovej štandardnej tarife                36
pri úverovej rýchlej tarife.                      50


 

  1.  

 

 

—————

Späť