100 spôsobov ako ušetriť


Na čo sa môže použiť stavebné sporenie

04.01.2011 23:02

Stavebné sporenie slúži hlavne na financovanie bývania. Avšak niektorý ho využívajú len na výhodné zhodnocovanie peňazí. To preto, že po 6 rokoch šetrenia, môže klient, v prípade že si neberie stavebný úver, použiť peniaze zo stavebného sporenia na čokoľvek. Teda nemusí sa jednať len o financovanie bývania. Pokiaľ si však zoberie stavebný úver, alebo sa rozhodne zmluvu zrušiť skôr než uplynie 6 rokov od založenia zmluvu a má záujem si ponechať štátnu prémiu, musí vydokladovať použitie peňazí na financovanie bývania. Pod financovaním bývania rozumieme:

 • kúpa alebo úprava bytu prípadne rodinného domu
 • vzduchotechniky, elektroinštalácie, vodoinštalácie, plynoinštalácie, kanalizácie, podláh, okien a dverí
 • prvky aktívne a pasívnej bezpečnosti, stavebné prvky a práce, povrchové úpravy, zaskielanie, nátery
 • garáže, strechy, chodníky, schody, oplotenie, drobné stavby a vnútorné zariadenia(kuchynské linky a vstavané skrine)

Dokladovanie použítia na stavebné účely sa robí prostredníctvom:

 • dokladov za prácu a materiál
 • kúpnou zmluvou
 • zmluvou o prevode vlastníctva bytu
 • návrhom na vklad
 • zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
 • právoplatným stavebným povolením
 • dokladom osvedčujúcim nadobudnutie vlastníctva pozemku
 • a iné.

 

—————

Späť