100 spôsobov ako ušetriť


Ako sa vypočíta hodnotiace číslo vo Wustenrot stavebnej sporiteľni

06.01.2011 15:16

 Pre každú zmluvu Wustenrot stavebná sporiteľna vypočítava hodnotiace číslo každý štvrťrok. Toto hodnotiace číslo sa vypočítava percentuálny pomerom spočítaných zostatkov nasporenej sumy zistených v jednotlivých prepočítacích dňoch k cieľovej sume, ktorý sa prenásobí príslušnými hodnotiacimi  koeficiantami K1 a K2. 

Koeficient K1 - predstavuje koeficient výšky splátky stavebného úveru

Koeficient K2 - predstavuje koeficient minimálnej nasporenej sumy

Koeficient výšky splátky stavebného úveru (K1) závisí od výšky mesačnej splátky stavebného úveru určenej stavebným sporiteľom nasledovne:

Výška splátky:                           Koeficient K1

0,4% z cieľovej sumy                      0,6

0,5% z cieľovej sumy                      0,8

0,6% z cieľovej sumy                      1,0

0,7% z cieľovej sumy                      1,2

1,0% z cieľovej sumy                      1,7

 

Koeficient minimálnej nasporenej sumy (K2) zohľdňuje percentuálny podiel nasporenej sumy k stanovenej cieľovej sume nasledovne:

Minimálna nasporená suma:            Koeficient K2

40% z cieľovej sumy                        0,67

50% z cieľovej sumy                        1,00

60% z cieľovej sumy                        1,33

 

 

—————

Späť