100 spôsobov ako ušetriť


Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Poisťovňa poštovej banky patrí medzi poisťovne, ktoré už dlhší čas pôsobia na slovenskom trhu. Svoju činnosť začala v roku 1996, kedy jej bola udelená licenicia. Do roku 2008 bola známa pod názvom Poisťovňa TATRA. Práve v roku 2008 sa Poštová banka stala 100 %-ným vlastníkom Poisťovne TATRA a v dôsledku toho bol zmenený aj názov na Poisťovňu poštovej banky. Poisťovňa poštovej banky sa zameriava na služby v oblasti životného a majetkového poistenia. Jej cieľom je stať sa lídrom v oblasti poskytovania základných finančných služieb v malých mestách a na dedinách. 

 

Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Sídlo:

Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava 

Infolinka:

+421 2 3300 0031

E-mail:

info@ppabk.sk

Zameranie:

životné a majetkové poistenie

Produkty:

Kapitálové životné poistenie, Klasik Plus, Investičné životné poistenie, Poistenie pohrebných nákladov, Poistenie schopnosti splácať úver, Cestovné poistenie, Poistenie bývania