100 spôsobov ako ušetriť


Rapid life životná poisťovňa, a.s

Rapid life životná poisťovňa, a.s

V roku 1995 Rapid life životná poisťovňa získala licenciu ministerstva financií ako prvá špecializovaná životná poisťovňa. Takže v tomto momente pôsobí na na slobenskom trhu už viac ako 15 rokov. V rámci svojho produktové portfólia má kapitálové a úrazové poistenie. 

Základné informácie:

 Rapid life životná poisťovňa, a.s

Garbiarska 2
040 71 Košice

Infolinka:

0850 211 111

E-mail:

info@rapidlifea.sk

Zameranie:

životné poistenie

Produkty:

Eurokapitál plus, Kapitál, Štipendijne poistenie, Venové poistenie, Dôchodkové poistenie bonus, Poistenie pre prípad smrti UP-1B