100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu

01.02.2011 13:04

Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Zmyslom tochto poistenia je nahradiť klientovi náklady spojené s pobytom v nemocnici. V dnešnej dobe stav slovenského zdravotníctva nie je na veľmi vysokej úrovni. Na podobnej úrovni je aj štandard, ktorý nemocnice poskytujú svojim pacientom. Preto pokiaľ človek nechce byť na izbe s viacerými pacientami, alebo chce mať na izbe televízor, prípadne si vyberať stravu, alebo mať vyššiu pozornosť zo strany personálu je pre neho nevyhnutné si zaplatiť nadštandard. V tomto prípade sa oplatí mať práve poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu. Toto poistenie mu zabezpečí, že za každý deň strávený v nemocnici následkom úrazu dostane peniaze od poisťovne. Tie mu umožia vykryť náklady, ktoré musel vynaložiť na liečbu v nemocnici.

Príklad:

Ferko Mrkvička má dojednané poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu. V zmluve má stanovenú poistnú sumu 20 € na deň pobytu v nemocnici. Ferko mrkvička utrpel úraz, ktorý bol natoľko vážny, že musel stráviť 10 dní v nemocnici.

Na základe toho, že Ferko Mrkvička má v poistnej zmluve stanovnú poistnú sumu na deň 20 € a že strávil v nemocnici 10 dní, tak poisťovňa mu vyplatí čiastku 200 € (10 dní v nemocnici x 20 € na den = 200 €).

Poistenie pobytu v nemocnici je jedno z najlacnejších poistení, ktoré vôbec poisťovne poskytujú.

Ďalšie informácie:

Čo je to úrazové poistenie

Poistenie denného odškodného následkom úrazu

Poistenie oslobodenie od platenia

—————

Späť