100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to poistenie kritických chorôb

19.01.2011 22:38

Poistenie kritických chorôb je jedno z najpopulárnejších poistení na trhu. V poslednom období o neho rastie záujem z dôvodu, že takmer každý vo svojom okolí má niekoho, kto trpí alebo trpel nejakou vážnou (kritickou) chorobou. Dokonca štatistiky hovoria, že dnes má človek vyššiu šancu, že ochorie na takúto vážnu (kritickú) chorobu, ako by mohol utrpieť závažný úraz.

Pod kritickými chorobami sa v poisťováckej terminológii rozumejú najmä civilizačné choroby. Medzi ne zaraďujeme tieto choroby:

1. Rakovina

2. Srdcový infarkt

3. Mozgová príhoda

4. Transplantácia dôležitých orgánov

5. Operácia vencovitých tepien

6. Hluchota

7. Slepota

8. Strata končatín

9. Apalický syndróm

10. Sklerźa multiplex

11. Zlyhanie obličiek

12. Strata reči

13. Aplastická anémia

14. Primárna plúcna hypertenzia

15. Závažné poranenia hlavy

16. Kardiomiopatia

17. Encefalitída

18. Bakteriálna meningitída

19. Parkinsonova choroba

20. Alzhaimerova choroba

21. HIV

22. Akútne zlyhanie pečene

23. Konečné štádium ochorenia pečene

24. Konečné štádium plúcneho ochorenia

25. Operácia srdcových chlopní

26. Nezhubný nádor mozgu

Poisťovne však neustále dopĺňajú počet týchto chorôb. Produkty jednotlivých poisťovní sa odlišujú počtom chorôb, na ktoré sa vzťahuje poistenie. Niektorá poisťovňa v poistení kritických chorôb záhŕňa len 12 chorôb, iná 15, prípadne 25. Ďalšia vec v ktorej sa odlišujú jednotlivé poistenia kritických chorôb je rozdielna definícia určitej choroby. V jednej poisťovni môže byť širšie definovaná choroba ako v druhej poisťovni. Preto pri výbere poisťovne, by človek mal byť obozretný a preštudovať si poriadne podmienky poistenia.

Zmyslom poistenia kritických chorôb je pomôcť finačne človeku v situácii, keď dostane nejakú vážnu chorobu, ktorá je náročna na liečbu. To preto, že pri týchto chorobách jednak človek stráca časť svojho príjmu, lebo je na PN-ke a musí sa liečiť a jednak musí hradiť výdavky spojené s náročnou liečbou napr. drahé lieky. Princíp tohto poistenia funguje podobne ako u rizikového životného poistenia. Teda klient peniaze z poisťovne dostane len vtedy, keď nastane poistná udalosť, čo v tomto prípade predstavuje diagnostikáciu ochorenia prípadne realizáciu operácie.

Ďalšie informácie:
Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu
Poistenie denného odškodného následkom úrazu
Poistenie smrti následkom úrazu 

Čo je to úrazové poistenie

Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu

—————

Späť