100 spôsobov ako ušetriť


ZÁKLANDÉ INFORMÁCIE

18.01.2011 21:57

Čo je to rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je typ životného poistenia, kedy človek si platí "len" za to, že je poistený na určitú sumu peňazí v prípade svojej smrti. V tomto type poistenia si nič nešetrí. Naopak však pri poistenej udalosti, ktorou je smrť poisteného je poisťovňa povinná vyplatiť čiastku,...

—————

07.01.2011 20:10

Čo je to investičné životné poistenie?

Investičné životné poistenie je moderná forma životného poistenia. V čom sa odlišuje od klasického životného poistenia je, že klient si sám určuje, kde majú byť jeho peniaze zhodnocované. Pri kapitálovom životnom poistení štát prostredníctvom vyhlášky ministerstva financií určuje do akých nástrojov...

—————

07.01.2011 17:18

Čo je to kapitálové životné poistenie?

Kapitálové životné poistenie  je produkt, ktorý sa skladá z dvoch základných častí: poistenia šetrenia V rámci poistenie sa jedná o poistenie akejkoľvek smrti. To znamená, že v prípade predčasného úmrtia klienta, poisťovňa musí vyplatiť čiastku uvedenú v zmluve(poistnú sumu). V rámci...

—————