100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to investičné životné poistenie?

07.01.2011 20:10

Investičné životné poistenie je moderná forma životného poistenia. V čom sa odlišuje od klasického životného poistenia je, že klient si sám určuje, kde majú byť jeho peniaze zhodnocované. Pri kapitálovom životnom poistení štát prostredníctvom vyhlášky ministerstva financií určuje do akých nástrojov finančného trhu a v akých maximálnych objemoch môže poisťovňa investovať. V investičnom životnom poistení sa peniaze zhodnocujú prostredníctvom podielových fondov, ktoré si klient vyberie. Väčšinou si klient môže vybrať z viacerých fondov(akciových, dlhopisových, zmiešaných, realitných atď).Za peniaze, ktoré platí, sa nakupujú podielové jednotky daného fondu. Práve od nárastu alebo poklesu hodnoty týchto podielových jednotiek sa odvíja  zisk alebo strata pre klienta.

 V zásade môžme investičné životné poistenie rozdeliť na dva druhy:

1. Investičné životné poistenie bez garancie

2. Investičné životné poistenie s garanciou

 

Investičné životné poistenie s garanciou je dnes najmodernejšia forma investičného životného poistenia. Funguje tak, že vaše peniaze sa investujú do podielových fondov a zároveň vám poisťovňa garantuje minimálne zhodnotenie (napr. 2,5%). Takže je to podobné ako v kapitálovom životnom poistení, kde je tiež garantované zhodnotenie prostredníctvom technickej úrokovej miery. Odlišné je v tom, že si tu stanovujete, kde sa majú  investovať vaše peniaze a tým máte možnosť ovplyvniť ich zhodnotenie. Avšak nemožno tu očakávať žiadne zázraky, lebo jeden z hlavných investičných zákonov hovorí: "čím menšie riziko, tým menší výnos". Tento druh investičného životného poistenia je určený skôr pre konzervatívneho investora.

Investičné životné poistenie bez garancie predstavuje tradičný produkt investičného životného poistenia. Na rozdiel od predchádzajúceho typu investičného životného poistnia, v tomto sa nenachádza garancia zhodnotenia, dokonca ani garancia vrátenia vkladu. Avšak práve tento fakt umožňuje dosahovať vyššie výnosy ako pri kapitálovom životnom poistení. Pri tom však dôležitú úlohu hraje aj výber vhodnej stratégie investovania (teda namiešania podielových fondov).

Ďalšie odlišnosti kapitálového a investičného životného poistenia
  • Pri investičnom životnom poistení možno vyberať peniaze počas poistnej doby. To znamená, že sa k svojim peniazom môžete  v prípade potreby dostať aj skôr ako po skončení poistnej zmluvy, bez toho, aby ste museli zmluvu zrušiť.
  • V rámci investičné životného poistenia priebežne môžte vkladať aj ďalšie voľné peniaze. Toto však nie je možné u kapitálového životného poistenia
  • V investičnom životnom poistení presne viete aké poplatky platíte, na rozdiel od kapitálového životného poistenia, kde nie sú uvedené žiadne poplatky, ktoré platíte.
  • V investičnom životnom poistení neviete presne koľko peňazí budete mať konci po skončení zmluvy, lebo výnos možno len odhadnúť. Na rozdiel od kapitálového životné poistenia, kde máte stanovenú koncovu sumu primo v zmluve.

U oboch týchto druhoch životného poistenia si môžte dojednať i rôzne pripoistenia.

Ďalšie informácie:

 

Čo je to kapitálové životné poistenie?

Čo je to rizikové životné poistenie

 Poistenie oslobodenie od platenia

Poistenie smrti následkom úrazu

Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť