100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to kapitálové životné poistenie?

07.01.2011 17:18

Kapitálové životné poistenie  je produkt, ktorý sa skladá z dvoch základných častí:

 • poistenia
 • šetrenia

V rámci poistenie sa jedná o poistenie akejkoľvek smrti. To znamená, že v prípade predčasného úmrtia klienta, poisťovňa musí vyplatiť čiastku uvedenú v zmluve(poistnú sumu).

V rámci šetrenia sa z platby, ktorú klient platí do poisťovne časť peňazí úkladá (šetrí). Tieto peniaze potom poisťovňa zhodnocuje a po dožití sa konca poistenia(poistnej doby) ,vyplatí klientovi pevne dohodnutú čiasku v zmluve plus podieľ na výnosoch. Väčšinou čiastka pre prípad smrti a čiastka pre prípad dožitia sa zhodujú.

Príklad:

Pán Ferko Mrkvička uzatvoril vo veku 30 rokov kapitálové životné poistenie pre prípad smrti a dožitia na obdobie 30 rokov. V zmluve je uvedená poistná suma pre prípad smrti 20 000eur a suma pre prípad dožitia 20 000eur.

V prípade, že pán Ferko Mrkvička sa dožije 60 rokov (t. j. konca poistenia), bude mu vyplatená poistná suma 20 000 eur (uvedená v zmluve) plus podiel na výnosoch. (tie sa nedajú určiť do predu, závisia od spravovania peňazí poisťovňou v súlade so zákonom).

V prípade, že sa že sa nedožije konca a napríklad zomrie na vážnu chorobu v 40-tich rochoch svojho života t. j. po 10 rokoch sporenia, osobe uvedenej v zmluve bude vyplatená čiastka 20 000 eur. A to aj v tom príde, keď pán Ferko Mrkvička tam vložil menej peňazí ako je tých 20 000 eur.

Toto poistenie je určené najmä pre ľudí, ktorí:
 • majú rodinu, na ktorej im záleží a chcú jej zanechať nejaký kapitál po svojej smrti
 • majú záujem šetriť veľmi bezpečne
 • majú problém s disciplínou šetrenia, lebo životné poistenie ich núti pravidelne odkaldať
 • majú záujem si našetriť určitý obnos peňazí za akýchkoľvek okoľností. To najmä vďaka možnosti sa pripoistit.
 • majú presnú predstavu, kto má dostať peniaze po ich smrti
Výhody životného poistenia:
 • bezpečná forma sporenia
 • garantované zhodnotenie
 • možnosť pripoistení
 • nemôže na neho siahnuť exekútor
 • nejde do dedičského konania
 • klient si určuje komu pôjdu peniaze po jeho smrti
Ďalšie informácie:

Čo je to investičné životné poistenie?

Čo je to rizikové životné poistenie

Čo je to úrazové poistenie

Čo je to poistenie kritických chorôb

Čo je to úrazové poistenie

—————

Späť