100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to rizikové životné poistenie

18.01.2011 21:57

Rizikové životné poistenie je typ životného poistenia, kedy človek si platí "len" za to, že je poistený na určitú sumu peňazí v prípade svojej smrti. V tomto type poistenia si nič nešetrí. Naopak však pri poistenej udalosti, ktorou je smrť poisteného je poisťovňa povinná vyplatiť čiastku, ktorá je uvedená v zmluve. V prípade však, že človek nezomrie a dožije sa konca poistenia, poisťovňa nevypláca žiadne peniaze.

Tento typ poistenia sa využíva najmä pri zabezpečení hypotekárneho alebo spotrebného úveru. A to tak, že človek si ho nadstavuje práve na výšku vzaného úveru.

Výhody rizikového životného poistenie
  • pomerne lacné poistenie v porovnaní s kapitálovým životným poistením
  • za pomerne nízku platbu vysoké krytie v prípade smrti
Nevýhody rizikového životného poistenia
  • nie je tam sporivá časť, takže pri dožití konca poistenia, klient nedostane žiadne peniaze

 

Príklad

Pán Ferko Mrkvička si vzial hypotéku vo výške 50000€ na obdobie 20 rokov a rozmýšla, že by si ho zabezpečil pre prípad smrti rizikovým životným poistením.

Riešenie

V tomto prípade, by pre Ferka Mrkvičku bolo optimálne, aby sa zabezpečil pre prípad svojej smrti rizikovým životným poistením na čiastku 50000€, čo predstavuje jeho dlh banke a stanovil si dĺžku poistenia totožnú s dĺžkou splácania úveru, teda 20 rokov. Týmto by sa zabezpečil, že v prípade jeho smrti, bude mať jeho rodina dostatok peňazí na predčasné splatenie hypotéky a navyše jej ostanú aj dalšie voľne finačné prostriedky (v prípade, že už časť úveru splatil).

Takže ak by Ferko Mrkvička zomrel počas splácania hypotéky. Tak by poisťovňa jeho rodine musela vyplatiť čiasku 50000€. Ak by však nezomrel a spokojne prežil celý 20 rokov, by jediné, čo by získal od poisťovne, by bol dobrý pocit, že týchto 20 rokov bola jeho rodina chránená na čiasku 50000€. Keďže nenastala poistná udalosť (smrť), tak poisťovňa by jemu ani jeho rodine nemusela nič vyplatit.

Ďalšie informácie:

 

Čo je to úrazové poistenie

Poistenie smrti následkom úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie denného odškodného následkom úrazu

Čo je to poistenie kritických chorôb

 

 

—————

Späť