100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie smrti následkom úrazu

31.01.2011 09:51

Poistenie smrti následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Poistnou udalosťou je úmrtie v dôsledku úrazu, či už ihneď na mieste úrazu alebo až po nejakom čase na následky úrazu  napr. do jedného roka. V tom prípade, poisťovňa musí vyplatiť osobe uvedenej v zmluve (oprávnenej osobe) poistnú sumu. K výpate peňazí väčšinou dochádza do 15 dní po doručení všetkých potrebných dokladov vyžadovaných poisťovňou.Tieto peniaze pozostalým pomôžu sa finančne vyrovnať so smrťou a uhradiť náklady spojené s pohrebom.

Poistenie smrti následkom úrazu je jedno z najlacnejších poistení, ktoré vôbec poisťovne ponúkajú. Jeho cena závisí najmä od rizikovosti povolania človeka. Človek, ktorý vykonáva prácu, v ktorej je vyššia pravdepodobnosť úrazu (napr. vodič s povolania) bude platiť za toto poistenie viac ako človek s nižšou pravdepodobnosťou úrazu (napr. administratívny pracovník).

Príklad

Administratívny pracovník za úrazové poistenie pre prípad smrti zaplatí 0,40 € mesačne a bude poistený na čiastku 5000€. Vodič z povolania za to isté poistenie zaplatí dvojnásobok teda 0,80 €.

 

 

 

 

 

—————

Späť