100 spôsobov ako ušetriť


Archív článkov

09.01.2011 20:13

Je Funfón len novinárska kačica alebo naozaj môžme telefonovať za 0,06 eura za minútu

V posledných dňoch nám v médiach masírujú hlavu s Funfónom. Sľubujú nám, že budeme voľať za 0,06 eura. Znie to veľmi dobre až sa to zdá neuveriteľné telefonovať za 1,8 Sk za minútu. Je v tom nejaký háčik? Na prvý pohľad sa to zdá ako najvýhodnejšia služba na trhu, ale len na prvý. Tých háčikov je...

—————

07.01.2011 20:10

Čo je to investičné životné poistenie?

Investičné životné poistenie je moderná forma životného poistenia. V čom sa odlišuje od klasického životného poistenia je, že klient si sám určuje, kde majú byť jeho peniaze zhodnocované. Pri kapitálovom životnom poistení štát prostredníctvom vyhlášky ministerstva financií určuje do akých nástrojov...

—————

07.01.2011 17:18

Čo je to kapitálové životné poistenie?

Kapitálové životné poistenie  je produkt, ktorý sa skladá z dvoch základných častí: poistenia šetrenia V rámci poistenie sa jedná o poistenie akejkoľvek smrti. To znamená, že v prípade predčasného úmrtia klienta, poisťovňa musí vyplatiť čiastku uvedenú v zmluve(poistnú sumu). V rámci...

—————

06.01.2011 20:37

Nová rubrika - Stavebné sporenie

 V tejto rubrike sa dočítate všetky základné informácie o stavebnom sporení a taktiež i aktuálne články z tejto oblasti. Veríme, že vám pomôže sa lepšie zorientovať v problematike a taktiež ušetriť nejaké peniaze. STAVEBNÉ SPORENIE

—————

06.01.2011 18:30

I po splnení podmienok na stavebný úver, vám ho nemusia ihneď vyplatiť

 Pokiaľ ste si mysleli, že po splnení podmienok daných stavebnou sporiteľnou a to: 1. dosiahnutie určitého hodnotiaceho čísla 2. dosiahnutie nasporenia určitej čiastky na účte stavebného sporenia (podľa konkrétneho typu zmluvy) 3. dĺžky sporenia (zväčša 2 roky) máte okamžite nárok na...

—————

06.01.2011 16:30

Čo je to pridelenie cieľovej sumy

Pridelenie cieľovej sumy znamená, že ste získali nárok na stavebný úver. Nato však, aby ste tento nárok získali musíte splniť určité podmienky: nasporiť určitú sumu peňazí - napríklad,50%, 40%, 30%, 25% cieľovej sumy(to v závislosti od zmluvy, ktorú máte) V Prvej stavebnej sporiteľni od 25% do...

—————

06.01.2011 16:21

Ako sa vypočítava hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni

 Hodnotiace číslo v ČSOB stavebnej sporitelni sa vypočítava k poslednému dňu každého mesiaca. Spravidla sa vypočíta ako súčet prírastkov podielov nasporenej sumy a cieľovej sumy ku dňu výpočtu. Prírastok ku dňu výpočtu = nasporená suma/cieľová suma. Hodnotiace číslo = súčet prírastkov za...

—————

06.01.2011 15:51

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)

 Hodnotiace číslo každej zmluvy sa vyrátava každý mesiac.Vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu: úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov     k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom...

—————

06.01.2011 15:16

Ako sa vypočíta hodnotiace číslo vo Wustenrot stavebnej sporiteľni

 Pre každú zmluvu Wustenrot stavebná sporiteľna vypočítava hodnotiace číslo každý štvrťrok. Toto hodnotiace číslo sa vypočítava percentuálny pomerom spočítaných zostatkov nasporenej sumy zistených v jednotlivých prepočítacích dňoch k cieľovej sume, ktorý sa prenásobí príslušnými hodnotiacimi...

—————

06.01.2011 14:22

Čo je to hodnotiace číslo

 Hodnotiace číslo v rámci stavebného sporenia predstavuje ukazovateľ, ktorý zabezpečuje spravodlivosť všetkým sporiteľom  na získanie stavebného úveru. Má priamy vplyv na pridelenie cieľovej sumy. Okrem toho v niektorých sporiteľniach slúži aj na určenie výšky niektorých poplatkov. Jeho...

—————