100 spôsobov ako ušetriť


Čo je to pridelenie cieľovej sumy

06.01.2011 16:30

Pridelenie cieľovej sumy znamená, že ste získali nárok na stavebný úver. Nato však, aby ste tento nárok získali musíte splniť určité podmienky:

  1. nasporiť určitú sumu peňazí - napríklad,50%, 40%, 30%, 25% cieľovej sumy(to v závislosti od zmluvy, ktorú máte) V Prvej stavebnej sporiteľni od 25% do 50%, vo Wustenrot stavebnej sporiteľni 40%,50% alebo 60%, v ČSOB stavebnej sporiteľni
  2. dosiahnuť požadovanú výšku hodnotiaceho čísla - napríklad v Prvej stavebnej sporiteľni 64, vo Wustenrote 600 a v ČSOB stavebnej sporitelni podľa typu zmluvy 8,5 alebo 10,5 alebo 12 alebo 18 alebo 30.
  3. musí uplynuť určitý čas od uzatvorenia zmluvy- t. j. minimálna doba sporenia, napr. Prvá stavebná sporiteľňa 2 roky, Wustenrot 2 roky a ČSOB stavebná sporiteľňa 21 mesiacov.

Avšak ani splnenie týchto podmienok nemusí znamenať, že ihneď máte nárok na pridelenie cieľovej sumy. To preto, že stavebná sporiteľňa pri poskytovaní stavebných úverov čerpá z fondu stavebného sporenia. Fond stavebného sporenia tvoria vklady od stavebných sporiteľov, štátne prémie, pripísané úroky, splátky úverov a iné. Z tohto fondu vypláca peniaze pri zrušení zmluvy a pri pridelení cieľovej sumy. Takže v prípade, že viacerí stavebný sporiteľia splnili podmienky na pridelenie cieľovej sumy než je peňazí vo fonde stavebného sporenia, môže vaše pridelenie cieľovej sumy na vašej zmluve o nejaký čas posunúť, respektíve uprednostní pred vami sporiteľa, ktorý má vyššie hodnotiace číslo. Takéto niečo sa však reálne nestáva. To preto, že

 

 

—————

Späť