100 spôsobov ako ušetriť


Wüstenrot poisťovňa, a.s

Wüstenrot poisťovňa, a.s

Wüstenrot poisťoňa začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 1998. V tom čase sa výhradne zameriavala na životné poistenie. Po kúpe Univerzálne bankovej poisťovne v roku 2003, získala univerzálnu liceniu pre poskytovanie služieb v oblasti životného a majetkového poistenia. 

Základné informácie: 

Wüstenrot poisťovňa, a.s

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Člen finančnej skupiny:

Wüstenrot

Infolinka:

E-mail:

info@wuestenrot.sk

Zameranie:

životné a majetkové poistenie

Produkty:

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok, Poistenie detí a štúdia, Základné životné poistenie, Euro poistenie, Rizikové životné poistenie, Poistenie úrazu a zodpovednosti, Povinné zmluvné poistenie, Kasko, Čiastočné Kasko, SuperGap, úrazové poistenie - Auto, Komplexné poistenie bytu, Komplexné poistenie domu, Poistenie bytového domu, Cestovné poistenie, Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania, Poistenie podnikateľov, Poistenie pre prípad straty zdroja príjmu, Individuálne zdravotné poistenie, Poistenie straty zdroja príjmu pre klientov stavebné sporiteľne Wustenrot.