100 spôsobov ako ušetriť


KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Sídlo:

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

Infolinka:

0800 122 222

E-mail:

info@kpas.sk

Zameranie:

životné a neživotné poistenie

Produkty:

Kapitál Istota, Provital, Kapitál, Kapitál Plus, Kapitál Superplus, Family Garant, Kontiinvest, Global Kontiinvest, Školák, Kapitál Detstvo, Junior Kapitál, Junior Kapitál Extra, Family Kapitál, Penzia, Penzia Garant, Partner Flexi, Pieta, Max, Urazové poistenie