100 spôsobov ako ušetriť


SR neručí za všetky vklady v bankách

06.12.2010 11:42

Ste prekvapení? Ale je to tak! Záleží na tom, kto ste, v ktorej banke máte uložené peniaze, v akej výške a v akom produkte.

 

Na Slovensku na ručenie za vklady máme zriadený Fond na ochranu vkladov, avšak nie každá banka, ktorá pôsobí na Slovensku je ním krytá. Spoločnosti, ktoré nie sú kryté slovenským Fondom na ochranu vkladov sú ING Bank, mBank. Tieto spoločnosti sú pobočky zahraničných bánk a sú kryté v domoskej krajine. V prípade ING Bank v Holandsku maximálne do výšky 100000 eur a v prípade mBank v Poľsku na 50000 eur. Nevýhodou tohto je, že sú splatné v domovskej krajine a v domovskej mene banky. Čo v prípade mBank znamená, že peniaze by ste dostali späť v poľkých zlotých.

U nás je situácia trocha iná. Náš fond na ochranu vkladov ručí za vklady v bankách v plnej výške. Ale pozor nie na všetkých produktoch, ktoré banky predávajú. Pokiaľ máte peniaze v podielových fondoch, v akciách, dlhopisoch, zmenkách, šekoch alebo hypotekárných záložných listoch máte v prípade krachu banky smolu. Fond na ochranu vkladom ručí len za peniaze na bežných účtoch, sporiacich účtoch, termínovaných vkladoch a vkladných knižkách a to v prípade, že sa jedná vlastníkom je:

  1. Fyzickú osobu
  2. Právnickú osobu, ktorá nepodniká v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, obchodovania s CP, hazardných hier a obchodných spoločnosti, ktoré musia svoju účtovnú závierku overovať auditorom
  3. Nadácie a neziskové organizácie všeobecne prospešné(komplexnejšie je to popísané v zákone 118/1996 Z. z. z 20.3.1996 v znení neskorších predpisov, tento zákon nájdete na www.fovsr.sk/sk/zakon-o-ochrane-vkladov/)

V roku 2011 by malo prísť k zmene ručenia za vklady na základe harmonizácie legislatívy EU. Navrhované zabezpečenie je 100000 eur na každú banku. Týmto sa docieli rozloženie rizika, lebo ktovie, či v prípade pádu veľkej banky by fond na ochranu vkladov túto situáciu zvládol. Aj keď doteraz si vždy splnil všetky svoje záväzky a celkovy vyplatil čiastku 660 mil. eur. Tak verme, že tak tomu bude i v budúcnosti.

Zoznam bánk(vo Fonde na ochranu vkladov)

ČSOB

DEXIA

Komerčná banka Bratislava

OTP banka

Poštová banka

Privatbanka

Prvá stavebná sporiteľňa

Tatra banka

Unicredit bank Slovakia

Volksbank Slovensko

Všeobecná úverová banka

Wustenrot stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľna

 

Citibank a J and T Bank sú kryté v domovskéj krajine (Irsko a Česko) na výšku 100000eur a 50000eur. Nad rámec týchto súm sú kryté slovenským Fondom na ochranu vkladom.

 

Súvisiace články:

mKonto - Najlacnejší bežný účet zdražie

Ako ušetriť na poplatkoch v Tatra banke

Ako ušetriť v Tatra banke za balík služieb

Nenechajte sa oklamať pri investičnom životnom poistení

mKonto - Najlacnejší bežný účet zdražie

—————

Späť